Bydgoszcz

 Archiwa niemieckie

Powrót

Magdalena Hauke

Archiwa państwowe, społeczne i prywatne

Muzeum Dzieci Polskich

Jolanta Sowińska-Gogacz 

 Karta

Polen-Jugendverwahrlager der Sicherheitspolizei in Litzmannstadt

Niemiecki obóz dla polskich dzieci