Polen-Jugendverwahrlager der Sicherheitspolizei in Litzmannstadt
Niemiecki obóz dla polskich dzieci 

 Karta

Jolanta Sowińska-Gogacz 

Muzeum Dzieci Polskich

Archiwa państwowe, społeczne i prywatne

Magdalena Hauke

Powrót

 Archiwa niemieckie

 Bydgoszcz