Powrót

9-maja-1971-4

9-maja-1971-3

9-maja-1971-2

9-maja-1971-1

9-maja-1971-3

9-maja-1971-5

dawniej -

Archiwum Okręgowej Komisji Historycznej ZBoWiD w Łodzi

następnie -

Archiwum Łódzkiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych

 

 

Zbiory Archiwum dot. obozu przy Przemysłowej to różnego typu archiwalia (ich rodzaje wyszczególniono poniżej) składające się na zbiory ZBoWiD w Łodzi, głównie - korespondencję Związku z byłymi więźniami obozu:

 

Przemysłowa nr 1-37 - Relacje Przemysłowa - 37 archiwaliów różnego typu: praca konkursowa, notatka, potwierdzenie, korespondencja, relacja, prośba, podziękowanie, uzupełnienie, wspomnienia, życiorys, opisanie, informacja, uzasadnienie, teksty prasowe.

 

Przemysłowa nr 38-67 - Relacje Przemysłowa - 30 archiwaliów różnego typu: wspomnienie, fotokopia, list, prośba, zawiadomienie, informacja, podziękowanie, zaproszenie, notatka, relacja,  pismo, konspekt, teksty prasowe.

 

Przemysłowa nr 68-128 - Relacje Przemysłowa - 61 archiwaliów różnego typu: wspomnienia, relacja, pisma, informacja, listy, lista, artykuły prasowe (większość).

 

Przemysłowa nr 129-148 - Relacje Przemysłowa - 20 archiwaliów różnego typu: pismo, sprawozdanie, propozycje, protokół, apel, zaproszenie, zlecenie, wzór, opis i plan, szkic sytuacyjny, plan sytuacyjny, akt przekazania.

 

Przemysłowa nr 149-155 - Relacje Przemysłowa - 7 archiwaliów różnego typu: ewidencja, zdjęcia, kronika, dokumentacja, korespondencja.

 

Przemysłowa nr 156 -160 - Relacje Przemysłowa... - 5 archiwaliów różnego typu: krótka historia, artykuł prasowy, notatka.

 

(Źródło - wyniki kwerendy przeprowadzonej przez U. Sochacką w 2017 roku)

 

Uwaga: aktualnie dostęp do zbiorów nie jest możliwy

Polen-Jugendverwahrlager der Sicherheitspolizei in Litzmannstadt

Niemiecki obóz dla polskich dzieci