Polen-Jugendverwahrlager der Sicherheitspolizei in Litzmannstadt
Niemiecki obóz dla polskich dzieci 

Domyślna treść artykułu.


W każdym nowo utworzonym artykule pokaże się wpisany tutaj tekst. Wpisz więc tutaj domyślną treść nowego artykułu lub instrukcję dodawania nowego artykułu dla swojego klienta.

Stowarzyszenie U siebie-At home

26 stycznia 2021

Stowarzyszenie U siebie-At home

W zasobach archiwum społecznego Stowarzyszenia, konstruowanego od 2009 roku do chwili obecnej, znajdują się:

- wywiady z byłymi więźniarkami i więźniami obozu przy ulicy       Przemysłowej w Łodzi (25)

- wywiady z rodzinami, w tym z dziećmi byłych więźniarek    i  więźniów (3)

2012---kadr-z-filmu-Nie-wolno-się-brzydko-bawić

- dokumentacja projektów edukacyjnych i artystycznych zrealizowanych w ścisłej współpracy ze Szkoła Podstawową nr 81 w Łodzi (materiały pisane, zdjęcia, filmy) w latach 2012-2020

- film dokumentalny o obozie i międzypokoleniowym przekazie traumy "Nie wolno się brzydko bawić" (2012), którego Stowarzyszenie jest producentem

-z-serii---rysunki-autorstwa-uczennic-i-uczniów-SP-81-w-Łodzi

- dokumentacja ponad 80 pokazów filmu w Polsce, Niemczech, Izraelu i Rosji (materiały pisane, zdjęcia, filmy)

- publikacje na temat obozu (w tym wspomnienia byłych więźniów obozu)

- dokumentacja inicjatyw upamiętniających realizowanych przez inne podmioty, niż Stowarzyszenie (materiały pisane, zdjęcia, filmy)

- dokumentacja polsko-niemieckiej współpracy Stowarzyszenia z dr Imbke Behnken

 

-1944---fragment-oryginalnego-skierowania-do-obozu-10-letniego-Stanisława-Sochackiego

- dokumentacja dot. historii obozu przygotowywana na etapie przygotowywania kolejnych projektów (kserokopie i skany/zdjęcia wybranych materiałów źródłowych, opracowania publikacji na temat obozu, dane na temat poziomu archiwizacji w odniesieniu do historii obozu - w Polsce i Niemczech, opis rezultatów kwerend przeprowadzonych w polskich i niemieckich archiwach)

8-listopad-2019---publikacja-wspomnień-Genowefy-Kowalczuk,-byłej-więźniarki-obozu

26.05.2017 Niemcy - pokaz niemieckiej wersji filmu Nie wolno się brzydko bawić

3.11.2016 Łódź - Marsz Pamięci organizowany przez Archidiecezję Łódzką

Łódź - Genowefa Kowalczuk, Imbke Behnken, Barbara Dudek

Powrót