Polen-Jugendverwahrlager der Sicherheitspolizei in Litzmannstadt
Niemiecki obóz dla polskich dzieci 

                                                 Jolanta Sowińska-Gogacz - archiwum prywatne

 Prywatne archiwum łódzkiej kulturoznawczyni zawiera wywiady z byłymi więźniami obozu   przy ulicy Przemysłowej w Łodzi, zbierane w latach 2015-2019, na terenie całej Polski.

 Gogacz dotarła do 13 więźniarek i 12 więźniów obozu na Przemysłowej. Cztery osoby   odmówiły rozmowy, z czego trzy z powodu złego stanu zdrowia, jedna nie chciała   wspominać. Z jedną  więźniarką i jednym więźniem nikt wcześniej nie robił wywiadów,   czworo z rozmówców już odeszło(2020 r.).

 Zasoby prywatnego archiwum:

- wywiady w manuskryptach - 13 osób;

- wywiady video (jakość 4K) - 12 osób;

- wywiady video - najczęściej kilkugodzinne;

- wywiady z sześcioma rodzinami byłych więźniów, którzy już nie żyją (z reguły krótkie).

 

 

Jola i Władysław Łąka, fot. Jacek Gogacz

7.01.2013. ŁDK, pierwsze zdjęcie Ocalałych

Z Janem Jaskotem, wrzesień 2017.

Z Jerzym Jeżewiczem podczas realizacji materiału filmowego w Potulicach, sierpień 2019, fot. Zuzanna Gogacz

Realizacja reportażu dla TVP Poznań, po prawej  Kazimierz Gabrysiak, fot. Zbysław Kaczmarek

(Źródło - dokumentacja udostępniona przez J. Sowińską-Gogacz)

Powrót