BIBLIOGRAFIA

pierwsza kompleksowa bibliografia dot. obozu przy Przemysłowej w Łodzi

Udostępniona poniższej bibliografia jest wykazem publikacji na temat obozu przy ulicy Przemysłowej, jakie ukazały się w Polsce od 1946 do chwili obecnej. Wyjątkowo ujęto w niej dwie pozycje, które ukazały się w 2009 roku zagranicą oraz nieliczne niepublikowane polskojęzyczne prace naukowe. Bibliografia zawiera opisy zarówno publikacji książkowych, artykułów prasowych – tradycyjnych i internetowych, jak i filmów oraz sztuk teatralnych. Została sporządzona w układzie chronologicznym. Ma formę otwartą i sukcesywnie będzie uzupełniania o nowe opisy bibliograficzne, także w zakresie publikacji zagranicznych. Wybrane pozycje zostały opatrzone krytycznym naukowym komentarzem.

GORĄCO PROSZĘ O PRZESYŁANIE KOLEJNYCH OPISÓW BIBLIOGRAFICZNYCH, KTÓRE ZŁOŻĄ SIĘ NA PEŁNĄ KOMPLETNĄ BIBLIOGRAFIĘ DAWNEGO NIEMIECKIEGO NAZISTOWSKIEGO OBOZU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY PRZY UL. PRZEMYSŁOWEJ W ŁODZI.

Urszula Sochacka – kierownik projektu Obóz przy (?) ulicy Przemysłowej w Łodzi

 • 1946
 • Maria Niemyska-Hessenowa, Dzieci z „Lagru” w Łodzi, „Służba Społeczna”, Łódź 1946, nr 1, s. 79–85.
 • Jan Duchnowski, Dziecko polskie oskarża. Z obozu koncentracyjnego w Łodzi, „Nowa Epoka”, 1946, nr 15–16, s. 11.
 • 1960
 • Jakub Poznański, Pamiętnik z getta łódzkiego, Łódź 1960.
 • Józef Wnuk, Zbrodnie wobec dzieci, „Sztandar Ludu”, 1960, nr 222–223, s. 3.
 • 1961
 • Dzieci polskie w obozie pracy w Łodzi i Dzierżąźni, w: Dzieci polskie oskarżają (1939–1945), red. Józef Wnuk, Helena Radomska-Strzemecka, Warszawa 1961, s. 93–111.
 • 1962
 • Kirył Sosnowski, Dziecko w systemie hitlerowskim, Warszawa–Poznań 1962.
 • Zbigniew Klejn, Dzieci za drutami [hitlerowski obóz dla młodocianych Polaków w Łodzi], „Świat”, 1962, nr 30, s. 16–17.
 • 1964
 • Zbigniew Klejn, Mali więźniowie Łodzi „Gazeta Poznańska”, 1964, nr 33, s. 4.
 • Ewa Ostrowska, Mamo, przyjdź na widzenie, „Argumenty”, 1964, nr 50, s. 1–2.
 • 1965
 • Wiesław Jażdżyński, Reportaż z pustego pola, Łódź 1965.
 • Wiesław Jażdżyński, Reportaż z pustego pola (fragm.), „Odgłosy”, 1965, nr 12, s. 1, 3.
 • Mirosław Cygański, Z dziejów okupacji hitlerowskiej w Łodzi 1939–1945, Łódź 1965.
 • Kronika getta łódzkiego. Styczeń 1941–maj 1942, t. 1, oprac. Danuta Dąbrowska, Lucjan Dobroszycki, Łódź 1965.
 • Adam Stanisław Chodakowski, Obóz dla dzieci polskich w Łodzi, w: Z dziejów okupacji hitlerowskiej na Ziemi Łódzkiej w latach 1939-1945. Materiały z seminarium popularno-naukowego zorganizowanego przez Okręgową Komisję Badania Zbrodni Hitlerowskich i Zarząd Okręgu ZBoWiD w Łodzi przy udziale Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich w Łodzi odbytego w dniu 27 II 1965 r., aut. Mirosław Cygański i in., Łódź 1965, s. 98–105.
 • 1966
 • Kronika getta łódzkiego. Czerwiec–grudzień 1942, t. 2, oprac. Danuta Dąbrowska i Lucjan Dobroszycki, Łódź 1966.
 • Jerzy Gliksman, Upamiętnić tragedię dzieci, „Głos Robotniczy”, Łódź 3.03.1966.
 • Jerzy Gliksman, Piekło dzieci, „Głos Robotniczy”, Łódź 15.03.1966.
 • Jerzy Gliksman, Katownia dzieci pod Zgierzem, „Głos Robotniczy”, Łódź 17.03.1966.
 • Jerzy Gliksman, Upamiętnić tragedię dzieci, „Głos Robotniczy”, Łódź 18.03.1966.
 • Jerzy Gliksman, Tragedia 12 tysięcy dzieci, „Głos Robotniczy”, Łódź 19.03.1966.
 • Jerzy Gliksman, Tragedia dzieci będzie upamiętniona, „Głos Robotniczy”, Łódź 4.04.1966.
 • Jerzy Gliksman, Martyrologia dzieci będzie upamiętniona, „Głos Robotniczy”, Łódź 12.04.1966.
 • Jerzy Gliksman, 1 czerwca – wielka uroczystość na miejscu byłego obozu koncentracyjnego, „Głos Robotniczy”, Łódź 23.04.1966.
 • Jerzy Gliksman, Nowe dowody hitlerowskich zbrodni wobec dzieci, „Głos Robotniczy”, Łódź 28.04.1966.
 • Jerzy Gliksman, Przygotowania do czerwcowej uroczystości * Gromadzenie dokumentów i pamiątek, „Głos Robotniczy”, Łódź 29.04.1966.
 • Jerzy Gliksman, Świadkowie hitlerowskich zbrodni oskarżają, „Głos Robotniczy”, Łódź 12.05.1966.
 • Maria Niemyska-Hessenowa, Dzieci z „Lagru”, Polityka”, nr 20/480, Warszawa 16.05.1966, s. 6–7.
 • Jerzy Gliksman, Upamiętnienie tragedii dzieci, „Głos Robotniczy”, Łódź 18.05.1966.
 • Jerzy Gliksman, Tragiczny los małych więźniów, „Głos Robotniczy”, Łódź 19.05.1966.
 • XI LO im. M. Kajki. Na obelisk pamięci ofiar hitlerowskiego barbarzyństwa, „Dziennik Łódzki”, Łódź 19.05.1966.
 • Jerzy Gliksman, Rośnie fundusz upamiętnienia tragedii dzieci, „Głos Robotniczy”, Łódź 27.05.1966.
 • Jerzy Gliksman, Upamiętnienie martyrologii dzieci, „Głos Robotniczy” (cykl artykułów), Łódź 28.05.1966.
 • Jerzy Gliksman, Inicjatywa koła PCK u „Marchlewskiego” godna upowszechnienia, „Głos Robotniczy”, Łódź 30.05.1966.
 • Jerzy Gliksman, Upamiętnienie męczeństwa dzieci, „Głos Robotniczy”, Łódź 1.06.1966.
 • Jerzy Gliksman, Manifestacja w miejscu byłego obozu dla dzieci, „Głos Robotniczy”, Łódź 2.06.1966.
 • Jerzy Gliksman, Piekło dzieci, „Głos Robotniczy”, Łódź 2.06.1966.
 • Jerzy Gliksman, Młodzież poznaje okrutną historię dziecięcego obozu, „Głos Robotniczy”, Łódź 14.06.1966.
 • Jerzy Gliksman, Na tropie porwanych dzieci, „Głos Robotniczy”, Łódź 17.06.1966.
 • Jerzy Gliksman, Wystawa martyrologii dzieci łódzkich, „Głos Robotniczy”, Łódź 1.09.1966.
 • Jerzy Gliksman, Upamiętnienie miejsc walk i martyrologii, „Głos Robotniczy”, Łódź 3.12.1966.
 • Sprawcy zbrodni na dzieciach muszą być ukarani, „Głos Robotniczy”, Łódź 3.12.1966.
 • Jerzy Gliksman, Dalsze wpłaty na budowę pomnika, „Głos Robotniczy”, Łódź 14.12.1966.
 • Porwani za młodu, „Głos Robotniczy”, Łódź 14.12.1966.
 • Jerzy Gliksman, Tragedia 12 tysięcy dzieci za drutami łódzkiego obozu. Dalsze dowody hitlerowskich zbrodni wobec dzieci, „Głos Robotniczy”, 1966, nr 66, s. 3–4; nr 117, s. 3.
 • Lech Borski, Słowo SS-mana Mentla, „Walka Młodych”, 1966, R. 17, nr 23, s. 4–5.
 • 1967
 • Żołnierze na pomnik martyrologii dzieci łódzkich, „Głos Robotniczy”, Łódź 26.01.1967.
 • Józef Witkowski, W sprawie łódzkiego obozu, „Wieczór Wrocławia”, nr 26, Wrocław 3.05.1967.
 • Roman Czamański, Przeżyło ich niewielu. Więźniowie z Jugendwahrlager, „Gazeta Poznańska”, 1967, nr 167, s. 5.
 • 1968
 • Dzieci oskarżają, „Głos Robotniczy”, Łódź 1.05.1968.
 • Pomnik martyrologii dzieci polskich, „Dziennik Łódzki”, Łódź 10–11.11.1968.
 • Projekty pomnika martyrologii dzieci, „Głos Robotniczy”, Łódź 20.11.1968.
 • Zofia Tokarz, Hitlerowskie zbrodnie na dzieciach, „Za Wolność i Lud”, nr 220, Warszawa 16–30.06.1968.
 • Andrzej Szczypiorski, Dzieciom, „Za Wolność i Lud”, nr 6, Warszawa 16–31.03.1968.
 • Dzieci polskie w obozie w Łodzi, „WTK Wrocławski Tygodnik Katolicki”, 1968, nr 22, s. 5.
 • Józef Witkowski, Hitlerowski obóz dla dzieci od 2–17 lat. Terminatorzy, „Słowo Polskie”, 1968, nr 12, s. 4–5.
 • Józef Witkowski, Hitlerowski obóz dla dzieci od 2–17 lat. Ze wspomnień więźnia, „Słowo Polskie”, 1968, nr 78, s. 4–5.
 • Józef Witkowski, Hitlerowski obóz dla dzieci od 2–17 lat. Eksterminacja polskich dzieci, „Słowo Polskie”, 1968, nr 84, s. 5.
 • Józef Witkowski, Hitlerowski obóz dla dzieci od 2–17 lat. Warunki sanitarne i zdrowotne, „Słowo Polskie”, 1968, nr 88, s. 4.
 • Józef Witkowski, Hitlerowski obóz dla dzieci od 2–17 lat. Zwykły dzień, „Słowo Polskie”, 1968, nr 95, s. 4.
 • Józef Witkowski, Hitlerowski obóz dla dzieci w Łodzi, „Przegląd Lekarski”, 1968, nr 1, s. 73–81.
 • Józef Witkowski, „Terminatorzy”, „Za Wolność i Lud”, 1968, nr 6, s. 8, 19.
 • Zdzisław Włoszczyński, Byłem numerem (wspomnienia więźnia obozu dla dzieci polskich w Łodzi), „Drużyna”, 1968, nr 14, s. 1, 4–5.
 • Józef Witkowski, Hitlerowski obóz dla dzieci w Łodzi, „Przegląd Lekarski”, nr 1, Kraków 1968.
 • 1969
 • Tatiana Kozłowicz, Karny obóz pracy dla dzieci i młodzieży w Łodzi, w: Zbrodnie hitlerowskie na dzieciach i młodzieży polskiej 1939-1945, oprac. Zofia Tokarz, Warszawa 1969, s. 17–37.
 • Pomnik martyrologii dzieci polskich w stadium realizacji, „Głos Robotniczy”, Łódź 21.11.1969.
 • Józef Witkowski, Dalsze informacje o „Polen-Jugendverwahrlager” w Łodzi. „Witaszkowcy”, „Przegląd Lekarski”, 1969, nr 1, s. 97–108.
 • Józef Witkowski, Nieznana radość zabijania dzieci, „Odra”, 1969, nr 1, s. 3–13.
 • Monika Chądzyńska, Czas nie zatarł śladów, „Głos Nauczycielski”, 1969, nr 19, s. 1, 10.
 • 1970
 • Na planie „Twarz Anioła”, „Głos Robotniczy”, Łódź 18.02.1970.
 • By pamięć o nich nigdy nie zginęła, „Głos Robotniczy”, Łódź 18.02.1970.
 • Cała Łódź buduje pomnik męczeństwa dzieci!, „Głos Robotniczy”, Łódź 23.04.1970.
 • Czesław Kempisty, Wyniki badań lekarskich byłych więźniów obozu dla dzieci w Łodzi, „Przegląd Lekarski”, 1970, nr 1, s. 24–27.
 • Twarz anioła, reż. Zbigniew Chmielewski, Stanisław Loth, Warszawa 1970.
 • Mach, Cierpienie anioła, „Zwierciadło”, 1970, nr 20, s. 4–5.
 • 1971
 • Ewa Grodziska, Jeszcze jeden świadek, „Nowiny Jeleniogórskie”, nr 18/674, Jelenia Góra 6.05.1971.
 • Halina Batorowicz, Symbol naszych uczuć dla gehenny dzieci. Odsłonięcie pomnika martyrologii polskiej młodzieży, „Głos Robotniczy”, 1971, nr 109, s. 1, 2.
 • Tadeusz Raźniewski, Chcę żyć, Łódź 1971.
 • Waldemar Uchman, Czy mają zaginąć ślady tej zbrodni?, „Express Ilustrowany”, 1971, nr 171, s. 3.
 • Czesław Kempisty, Stefan Frejtak, Wstępne wyniki badań lekarskich byłych więźniów obozu dla dzieci i młodzieży w Łodzi, „Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce”, 1971, t. 23, s. 206–217.
 • Piotr Goszczyński, Głos pękniętego serca, „Głos Robotniczy”, 1971, nr 108, s. 1, 2.
 • Jerzy Kraskowski, Przed wielką ogólnopolską uroczystością harcerską, „Dziennik Łódzki”, 1971, nr 104, s. 4.
 • Józef Potęga, Twarze aniołów…, „Dziennik Łódzki”, 1971, nr 13, s. 6.
 • Jerzy Kraskowski, Odsłonięcie Pomnika Martyrologii Dzieci. Chorągiew Łódzka ZHP otrzymała imię Bohaterskich Dzieci Polskich, „Dziennik Łódzki”, 1971, nr 110, s. 1.
 • Ziemowit Skibiński, Wstrząsający dokument, „Odgłosy”, 1971, nr 31, s. 7.
 • Janusz Wieczorek, Pamięci dzieci polskich ofiar hitleryzmu. Z przemówienia min. na uroczystości odsłonięcia pomnika w Łodzi, „Za Wolność i Lud”, 1971, nr 21, s. 6–7.
 • Tragedia najmłodszych, „Za Wolność i Lud”, 1971, nr 24, s. 18.
 • Henryk Rudnicki, Niemi świadkowie zbrodni popełnionych na dzieciach polskich w obozie przy ul. Przemysłowej i w Dzierżąznej, „Głos Robotniczy”, 1971, nr 41, s. 6.
 • Zofia Tarnowska, Eugenia Pohl vel Pol zbrodniarka hitlerowskiego obozu dla dzieci, „Dziennik Łódzki”, 1971, nr 218, s. 3.
 • Wyciąg z „aktu” oskarżenia, „Dziennik Łódzki”, 1971, nr 109, s. 3.
 • Józef Witkowski, Hitlerowski obóz dla dzieci w Łodzi, w: Okupacja i medycyna. Wybór artykułów z „Przeglądu Lekarskiego-Oświęcim” z lat 1961–1970, wyboru dokonali Jerzy Rawicz i kom. red. „Przeglądu Lekarskiego”, Warszawa 1971, s. 193–204.
 • 1972
 • Józef Witkowski, Moringen – hitlerowski obóz dla małoletnich, „Przegląd Lekarski”, nr 1, Kraków 1972.
 • Józef Witkowski, Dzierżązna – filia łódzkiego obozu dla dzieci, „Przegląd Lekarski”, nr 1, Kraków 1972.
 • Józef Witkowski, Sytuacja sanitarna w hitlerowskim obozie dla dzieci w Łodzi, „Przegląd Lekarski”, nr 1, Kraków 1972, s. 140–151.
 • BR., Przyjdzie teraz zdać rachunek…, „Za Wolność i Lud”, 1972, nr 10, s. 6–7.
 • Maria Bukowska, Zbrodnia na dziecku. Hitlerowski obóz dla dzieci i młodzieży w Łodzi, „Za Wolność i Lud”, 1972, nr 21, s. 9, 12.
 • Stanisław Grzelecki, W imię pamięci…, „Życie Warszawy”, 1972, nr 73, s. 11.
 • Danuta Kaczyńska, Zbrodnie, których zapomnieć nie sposób. Za murami ulicy Przemysłowej, „Życie Warszawy”, 1972, nr 100, s. 3.
 • DK, Czeskie dzieci na Przemysłowej, „Życie Warszawy”, 1972, nr 108, s. 3.
 • Wołosz, Sprawa Eugenii Pohl zwrócona do uzupełnienia śledztwa, „Życie Warszawy”, 1972, nr 137, s. 4.
 • Izydor Hałas, Odsłonięcie Pomnika Martyrologii Dzieci [Łódź 9.V.1971], „Rocznik Łódzki”, 1972, t. 16, s. 493–495.
 • Janina Hinczowa, Hołd pamięci, „Za i Przeciw”, 1972, nr 38, s. 23.
 • Jerzy Klamann, Odebrano Wam życie – dziś dajemy Wam tylko pamięć, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, 1972, nr 3–4, s. 2, 3.
 • Tadeusz Kur, Notatki z procesu Eugenii Pohl, „Prawo i Życie”, 1972, nr 6, s. 7–8; nr 7, s. 5; nr 8, s. 8.
 • Józef Potęga, Twarz „anioła”, „Dziennik Łódzki”, 1972, nr 33, s. 1.
 • Danuta Wernic, Dramat dzieci, „Kierunki”, 1972, nr 17, s. 6.
 • Józef Witkowski, Dzierżązna – filia łódzkiego obozu dla dzieci, „Przegląd Lekarski”, 1972, nr 1, s. 151–157.
 • Mieczysław Wlazło, „Przeżyłem obóz przy ul. Przemysłowej…” Relacja więźnia nr 1, rozm. J. Sapa, „Sztandar Młodych”, 1972, nr 67, s. 7.
 • 1973
 • Pomógł małej więźniarce z obozu na ul. Przemysłowej, „Dziennik Łódzki”, nr 78/73, Łódź 1–2.04.1973.
 • Rozalia Górna, Zagadka sprzed 28 lat. Kto pomógł małej więźniarce z obozu na ul. Przemysłowej?, oprac. Józef Potęga, „Dziennik Łódzki”, 1973, nr 78, s. 5.
 • 1974
 • Dzieci „terrorystów”, „Tydzień”, 1974, nr 16, s. 8–9.
 • 1975
 • Józef Witkowski, Hitlerowski obóz koncentracyjny dla małoletnich w Łodzi, Wrocław 1975.
 • Czesław Kempisty, Spraw Norymbergi ciąg dalszy, Warszawa 1975.
 • 1976
 • Jerzy Gawroński, Pamięć o hitlerowskich zbrodniarzach jest i będzie żywa, rozm. H. Stęlówna, „Express Ilustrowany”, 1976, nr 84, s. 3.
 • Legista, Stara sprawa, „Słowo Powszechne”, 1976, nr 94, s. 4.
 • P, Skazanie nadzorczyni obozu hitlerowskiego dla dzieci, „Życie Warszawy”, 1976, nr 46, s. 6.
 • Sąd Najwyższy zatwierdził wyrok na E. Pohl, „Dziennik Popularny”, 1976, nr 44, s. 2.
 • 1978
 • Aleksander Pytke, Nowe dokumenty oskarżają… Obóz dziecięcy przy ul. Przemysłowej, „Głos Robotniczy”, Łódź 15–16.04.1978, nr 86, s. 5.
 • Aleksandra Repetowska, Więzień nr 2916, „Dziennik Popularny”, 1978, nr 97, s. 6.
 • Zdzisław Szczepaniak, Gdzie są dzieci z tamtych lat?, „Dziennik Popularny”, 1978, nr 249, s. 3.
 • 1979
 • Aleksander Pytke, Zbrodnie najcięższe…, „Głos Robotniczy”, Łódź 28–29.07.1979.
 • Aleksander Pytke, Najmłodsi męczennicy. Ocalić od zapomnienia, „Głos Robotniczy”, 1979, nr 100, s. 4.
 • Aleksander Pytke, Zbrodnie najcięższe… Uchronić od zapomnienia, „Głos Robotniczy”, 1979, nr 168, s. 4.
 • M.M, Odebrano Wam życie – dajemy Wam tylko pamięć, „Głos Robotniczy”, 1979, nr 181, s. 3.
 • M. Gomolicka, Wojna nie oszczędziła nawet dzieci. Pamięć ciągle żywa, „Głos Robotniczy”, 1979, nr 186, s. 3.
 • Halina Anderska, Dzieciom na ratunek, „Trybuna Ludu”, 1979, nr 253, s. 3.
 • Jolanta Bok-Kujar, Los tych dzieci niech będzie przestrogą. Międzynarodowe Sympozjum Medycyny FIR, „Za Wolność i Lud”, 1979, nr 43, s. 9; nr 44, s. 7.
 • Obóz dla dzieci, w: Czas niewoli, czas śmierci. Martyrologia dzieci polskich w okresie okupacji hitlerowskiej, red. Roman Hrabar, Zofia Tokarz, Jacek E. Wilczur, przedm. Janusz Wieczorek, wstęp Lesław M. Bartelski, Warszawa 1979, s. 71–78.
 • Roman Hrabar, Obóz dla dzieci i młodzieży w Łodzi przy ul. Przemysłowej, w: Zbrodnie hitlerowskie wobec dzieci i młodzieży Łodzi oraz okręgu łódzkiego. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej 12 VI 1979 w Łodzi, kom. red. Jan Fijałek i in., red. Antoni Galiński, Julia Zamojska, Łódź 1979, s. 113–133.
 • Ryszard Rosin, Korespondencja dzieci i młodzieży z obozu przy ul. Przemysłowej w Łodzi, w: Zbrodnie hitlerowskie wobec dzieci i młodzieży Łodzi oraz okręgu łódzkiego. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej 12 VI 1979 w Łodzi, kom. red. Jan Fijałek i in., red. Antoni Galiński, Julia Zamojska, Łódź 1979, s. 135–146.
 • Anna Kot, „Odebrano Wam życie, dziś dajemy Wam tylko pamięć”, „WTK Wrocławski Tygodnik Katolicki”, 1979, nr 28, s. 6–7.
 • Urszula Orzelska, Dajemy Wam pamięć, „Walka Młodych”, 1979, nr 22, s. 20–21.
 • Józef Witkowski, O dzieciach bez dzieciństwa, „Polska”, 1979, nr 12, s. 18–19, 24.
 • Bożena Wojciechowska, Gdyby byli jeszcze dziećmi, „Tydzień”, 1979, nr 44, s. 10–11.
 • 1980
 • Zofia Tokarz, Dzieci w obozach hitlerowskich na ziemiach polskich w latach 1939-1945. Ludobójstwo hitlerowskie przed sądem ludzkości i historii, w: Zbrodnie i sprawcy, red. Czesław Pilichowski, Warszawa 1980.
 • Józef Wnuk, Losy dzieci polskich w okresie okupacji hitlerowskiej, Warszawa 1980, s. 53–66.
 • 1981
 • Aleksander Pytke, Do klubu życzliwych, „Głos Robotniczy”, nr 30, Łódź 11.02.1981.
 • Aleksander Pytke, Jeszcze o Przemysłowej…, „Kurier Szczeciński”, Szczecin 15.04.1981.
 • Aleksander Pytke, „O, mowo ludzka, wyśpiewaj ból…”, „Czerwony sztandar”, nr 201, Wilno 1.09.1981.
 • 1982
 • Józef Witkowski, Obóz dla dzieci w Łodzi w systemie obozów hitlerowskich, w: Dzieci i młodzież w latach drugiej wojny światowej, red. Czesław Pilichowski, Warszawa 1982.
 • 1985
 • Aleksander Pytke, Za drutami, „Motywy”, Warszawa 6.02.1985.
 • Aleksander Pytke, Za drutami obozu na Przemysłowej, „Za Wolność i Lud”, 1985, nr 31, s. 8.
 • 1988
 • Przeżyliśmy piekło na ziemi, „Przegląd Bałucki KP PZPR”, Łódź 15.01.1988.
 • Aleksander Pytke, Ile kosztuje wojna w świetle ofiar, cyfr i faktów?, „Przegląd Bałucki KP PZPR”, nr 5/70/88, Łódź 1988.
 • Franciszek Lewandowski, Zamordowane dzieciństwo, „Express Ilustrowany”, 1988, nr 79, s. 4.
 • 1989
 • Wystawa o latach pogardy, „Express ilustrowany”, nr 76, Łódź 18.04.1989.
 • 1990
 • Henryk Matuszewski, Stan zdrowia byłych więźniów hitlerowskiego obozu dla dzieci w Łodzi, „Przegląd Lekarski”, 1990, nr 1, s. 18–20.
 • 1992
 • Tadeusz Bojanowski, Łódź pod okupacją niemiecką w latach II wojny światowej (1939-1945), Łódź 1992.
 • Aleksander Pytke, Kochana Mamusiu, nie zapomnij, „Gazeta Wyborcza”, dodatek „Gazety Łódzkiej”, 1992, nr 281, s. 3.
 • Aleksander Pytke, Mały „Oświęcim”, „Głos Poranny”, 1992, nr 290, s. 1, 3.
 • 1993
 • Alojzy Dynowski, 9-letni [dziewięcioletni] Stasio więźniem nr 3996, „Ilustrowany Tygodnik Zgierski”, 1993, nr 8, s. 12.
 • T. Sold., Zjazd Byłych Więźniów, „Ilustrowany Tygodnik Zgierski”, 1993, nr 17, s. 5.
 • 1994
 • Piotr Michalczewski, Hitlerowski obóz koncentracyjny dla dzieci i młodzieży w Łodzi. Poezje i wiersze cz. I, Kraków 1994.
 • 1997
 • Piotr Michalczewski, Hitlerowski obóz koncentracyjny dla dzieci i młodzieży w Łodzi. Poezje i wiersze cz. II, Kraków 1997.
 • 1998
 • Julia Wasiak, Obóz dla dzieci i młodzieży polskiej przy ulicy Przemysłowej, w: Obozy hitlerowskie w Łodzi, red. Albin Głowacki, Sławomir Abramowicz, Łódź 1998, s. 153–170.
 • Małgorzata Kołodziejska, Anna Słowińska, opiekun projektu - Anna Nowak, „Memento”. Obóz koncentracyjny dla dzieci w Litzmannstadt, http://uczycsiezhistorii.pl/projekt/memento-oboz-koncentracyjny-dla-dzieci-w-litzmannstadt/, (dostęp 1998).
 • 2002
 • Magdalena Hauke, Dziś dajemy tylko pamięć, „Na Ziemi Zgierskiej”, rok X, nr 10 (120), Zgierz lipiec 2002.
 • 2003
 • Julian Baranowski, The Łódź Ghetto / Łódzkie Getto 1940–1944, Łódź 2003.
 • 2004
 • Joanna Podolska, Litzmannstadt-Getto. Ślady. Przewodnik po przeszłości, Łódź 2004.
 • 2005
 • Obóz dla polskich dzieci, „Gazeta Lokalna – Łódź”, Łódź 14.10.2005.
 • Agroturystyczne szlaki rowerowe na terenie gminy Zgierz (przewodnik turystyczny obejmujący dzieje wsi, miejsca pamięci narodowej, Izbę Pamięci Narodowej w Białej), red. Magdalena Hauke, 2005.
 • Katarzyna Będzińska, Dorośli dzieciom zgotowali ten los…, „Merkuriusz Uniwersytecki”, Warszawa 2005.
 • 2006
 • Sławomir Abramowicz, Proces Eugenii Pol wachman z obozu przy ulicy Przemysłowej przed Sądem Wojewódzkim w Łodzi, Łódź październik 2006.
 • 2009
 • Obóz dla dzieci i młodzieży polskiej przy ul. Przemysłowej, „Bałucki Słownik”, online: https://www.centrumdialogu.com/20-zydzi-zachodni/106-oboz-przy-ul-przemyslowej?highlight=WyJvYlx1MDBmM3oiXQ== (dostęp 2.02.2009).
 • Joseph Robert White, Polish Youth Custody Camp of the Security Police Litzmannstadt [aka Polenlager, Kripolager], w: Early Camps, Youth Camps, and Concentration Camps and Subcamps under the SS-Business Administration Main Office [WVHA] - The United States Holocaust Memorial Museum Encyclopedia of Camps and Ghettos, 1933-1945, t. 1, vol. B, red. Geoffrey P. Megargee, Bloomington-Indianapolis: Indiana University Press, 2009, s. 1527-1530.
 • Beate Kosmala, Das Polenjugendverwahrlager der Sicherheitspolizei in Litzmannstadt, w: Der Ort des Terrors, t. 9, red. Wolfgang Benz, Barbara Distel, Berlin 2009, s. 115-124.

 • Magdalena Hauke, Pamiętamy o tym, „Do Rzeczy”, nr 2, Parzęczew maj–czerwiec 2009.
 • Joanna Podolska, Obóz dla polskich dzieci, „Gazeta Wyborcza”, Warszawa 24.08.2009.
 • Magdalena Hauke, O dzieciach bez dzieciństwa, „Przegląd Edukacyjny”, Łódź listopad–grudzień 2009.
 • Joanna Podolska, Spacerownik. Łódź Żydowska, Łódź 2009.
 • Piotr Szalsza, Ventzki. Dzieci sprawców, dzieci ofiar, Wiedeń–Kraków 2009.
 • Łódź – rocznica likwidacji getta – obóz dziecięcy, „Informacyjna Agencja Radiowa Newswire”, Warszawa 2009.
 • Kronika getta łódzkiego. Litzmannstadt Getto 1941–1944. 1941, t. 1, oprac. i red. nauk. Julian Baranowski, tłum. Krystyna Radziszewska, Łódź 2009.
 • Kronika getta łódzkiego. Litzmannstadt Getto 1941–1944. 1942, t. 2, oprac. i red. nauk. Julian Baranowski, tłum. Joanna Ratusińska, Łódź 2009.
 • Kronika getta łódzkiego. Litzmannstadt Getto 1941–1944. 1943, t. 3, oprac. i red. nauk. Julian Baranowski, tłum. Krystyna Radziszewska, Łódź 2009.
 • Kronika getta łódzkiego. Litzmannstadt Getto 1941–1944. 1944, t. 4, oprac. i red. nauk. Julian Baranowski, tłum. Roman Sadziński, Łódź 2009.
 • Kronika getta łódzkiego. Litzmannstadt Getto 1941–1944. Suplementy, t. 5, oprac. i red. nauk. Julian Baranowski, tłum. Krystyna Radziszewska, Łódź 2009.
 • Wojciech Grochowalski, Pęknięte serce, „Kultura i Biznes”, 2009, nr 48, s. 1.
 • Joanna Podolska, Obóz dla dzieci polskich, „Gazeta Wyborcza”, dodatek „Gazety Wyborczej Łódź”, 2009, nr 198, s. 5.
 • 2010
 • Urszula Sochacka, Obóz, którego nie było, „Zwierciadło”, 2/1960, Warszawa luty 2010.
 • Magdalena Hauke, Dzieje Izby Pamięci Narodowej w Dzierżąznej i kronika zjazdów byłych więźniarek filii niemieckiego obozu koncentracyjnego dla małoletnich, „Zgierskie Zeszyty Regionalne. Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Zgierza”, t. 5, Zgierz 2010.
 • 2011
 • Wiktor Skok, Teren, w: Pamięć Shoah. Kulturowe reprezentacje i praktyki upamiętnienia, red. Tomasz Majewski, Anna Zeidler-Janiszewska, Maja Wójcik, Łódź 2011.
 • 2012
 • Marcin Markowski, Chudy, odwróć się!, „Gazeta Wyborcza”, Warszawa 27.01.2012.
 • Matylda Witkowska, 70. rocznica utworzenia Obozu dla dzieci przy ulicy Przemysłowej. Murale Dzieci Bałut [ZDJĘCIA], lodz.naszemiasto.pl, online: https://lodz.naszemiasto.pl/70-rocznica-utworzenia-obozu-dla-dzieci-przy-ulicy/ar/c1-1646947 (dostęp 7.12.2012).
 • Igor Rakowski-Kłos, Zapomniane dzieci – więźniowie obozu przy ul. Przemysłowej, „Gazeta Wyborcza”, dodatek „Gazety Wyborczej Łódź”, nr 286, Łódź 8.12.2012, s. 3.
 • Urszula Sochacka, Nie wolno się brzydko bawić, Kraków 2012.
 • Adam Sitarek, To nie był obóz wychowawczy, rozm. Joanna Leszczyńska, „Dziennik Łódzki”, 2012, nr 292, dodatek „Kocham Łódź”, nr 212, s. 8.
 • Daniel Zagórski, Bajka o Jasiu i Małgosi, Łódź 2012.
 • 2013
 • Czy można upamiętnić dzieci z Marysina? | abp Marek Jędraszewski, YouTube, online: https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=AzdPXpSrQeo&feature=emb_logo (dostęp 9.02.2013).
 • Aleksandra Rek, 12-letni reżyser, „Łódzkie Wiadomości Dnia ŁWD”, online: https://youtu.be/5BZh6lYij2o (dostęp 18.08.2013).
 • „Chcę przypomnieć historię niemieckiego obozu dla dzieci”, tvp.info, online: https://www.tvp.info/12177585/chce-przypomniec-historie-niemieckiego-obozu-dla-dzieci (dostęp 23.08.2013).
 • Wesprzyj produkcję nowych polskich dokumentów, polishdocs.pl, online: http://www.polishdocs.pl/pl/aktualnosci/1703/wesprzyj_produkcje_nowych_polskich_dokumentow (dostęp 9.09.2013).
 • Mariusz Majewski, Piekło polskich dzieci, info.wiara.pl, online: https://info.wiara.pl/doc/1717164.Pieklo-polskich-dzieci/2 (dostęp 26.09.2013).
 • 12-letni Bartek Rosiak kręci film o „Małym Oświęcimiu”. Mało kto o tym wie. Tu mordowali polskie dzieci – zdjęcia, wiadomosci.wp.pl, online: https://wiadomosci.wp.pl/12-letni-bartek-rosiak-kreci-film-o-malym-oswiecimiu-6038680829219457g (dostęp 5.11.2013).
 • Łódź przywraca pamięć. „Obóz koncentracyjny na Przemysłowej był hitlerowskim tworem, do którego zwożono polskie dzieci z całego kraju”, wPolityce.pl, online: https://wpolityce.pl/polityka/170349-lodz-przywraca-pamiec-oboz-koncentracyjny-na-przemyslowej-byl-hitlerowskim-tworem-do-ktorego-zwozono-polskie-dzieci-z-calego-kraju 2013 (dostęp 6.11.2013).
 • Aleksander Szumański, Mord polskich dzieci w łódzkim getcie, Warszawa 2013.
 • Wojciech Źródlak, Mord polskich dzieci w łódzkim getcie. Plagiat w patriotycznym oleju, „Kronika Miasta Łodzi”, 2013, nr 3, s. 219–224.
 • Magdalena Helman, Polen-Jugendverwahrlager Litzmannstadt. Obóz dla dzieci i młodzieży przy ul. Przemysłowej w Łodzi. Zbiory Muzeum Tradycji Niepodległościowych, Łódź 2013.
 • Anna Laszczka, Trauma nie umiera, „Miasto Kobiet”, nr 4/2013 (54), Kraków 2013.
 • Urszula Sochacka, Film „Nie wolno się brzydko bawić”, „Dialog”, nr 21, Kraków–Münster 2013.
 • Miłosz Hrycek, Dziecięcy koszmar łódzkiego obozu na Przemysłowej. 11 grudnia przyjechał pierwszy transport, „Dziennik Łódzki”, dodatek Historia, 2013, nr 289, s. 1, 4.
 • Miłosz Hrycek, Polityka okupanta wobec najmłodszych, „Dziennik Łódzki”, dodatek Historia, 2013, nr 289, s. 4.
 • Jolanta Sowińska-Gogacz, Obóz, który był..., „Niedziela”, 2013, nr 40, s. 38–39.
 • Chcą nakręcić film o obozie, e-kalejdoskop.pl, online: https://www.e-kalejdoskop.pl/film-a213/chca-nakrecic-film-o-obozie-r539 (dostęp 2013)
 • 2014
 • Marcin Markowski, Od nietypowej lekcji do niezwykłego projektu dla szkół, lodz.wyborcza.pl, online: https://lodz.wyborcza.pl/lodz/1,35136,15679120,Od_nietypowej_lekcji_do_niezwyklego_projektu_dla_szkol.html (dostęp 25.03.2014).
 • Aleksandra Rek, Bartek Rosiak 13-letni reżyser z Łodzi kręci film „Uwolnić pamięć”, „Łódzkie Wiadomości Dnia ŁWD”, online: https://youtu.be/UXiVcS8HWx8 (dostęp 19.06.2014).
 • Aleksandra Rek, Film 13-letniego reżysera już powstaje, lodz.tvp.pl, online: https://lodz.tvp.pl/15683859/film-13letniego-rezysera-juz-powstaje (dostęp 19.06.2014).
 • Kamila Litman, Zakończono zdjęcia do filmu Uwolnić pamięć, radiolodz.pl, online:  https://www.radiolodz.pl/posts/6097-zakonczono-zdjecia-do-filmu-uwolnic-pamiec (dostęp 6.07.2014).
 • 13-latek robi film o hitlerowskim obozie. „Chcę uczyć kolegów, bo nie czytają książek”, tvn24.pl, online: https://tvn24.pl/lodz/13-latek-robi-film-o-hitlerowskim-obozie-chce-uczyc-kolegow-bo-nie-czytaja-ksiazek-ra451860-3406751 (dostęp 26.07.2014).
 • Jakub Noch, 13-latek tworzy film o hitlerowskim obozie, by zachęcić rówieśników do poznania historii. Gortat: Muszę go poznać, natemat.pl, online: https://natemat.pl/111547,13-latek-tworzy-film-o-hitlerowskim-obozie-by-zachecic-rowiesnikow-do-poznania-historii-gortat-musze-poznac-tego-dzieciaka (dostęp 28.07.2014).
 • Ewa Stańczyk, Commemorating Young Victims of World War II in Poland: The Forgotten Children's Camp in Litzmannstadt/Łódź, „East European Politics & Societies”, nr 3, t. 28, sierpień 2014, s. 614–638.
 • Marsz pamięci i modlitwa za ofiary dziecięcego obozu zagłady w Łodzi, wPolityce.pl, online: https://wpolityce.pl/historia/221130-marsz-pamieci-i-modlitwa-za-ofiary-dzieciecego-obozu-zaglady-w-lodzi (dostęp 6.11.2014).
 • 11 grudnia - ważna, choć mało znana rocznica. Nie pozwólmy, by zginęła pamięć o tych małych Polakach!, wPolityce.pl, online: https://wpolityce.pl/historia/225463-11-grudnia-wazna-choc-malo-znana-rocznica-nie-pozwolmy-by-zginela-pamiec-o-tych-malych-polakach 2014 (dostęp 11.12.2014).
 • Nagroda Znak Dobra dla Joli Sowińskiej-Gogacz. Za przywracanie pamięci o niemieckim obozie koncentracyjnym dla polskich dzieci. Gratulujemy!, wPolityce.pl, online: https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/227813-nagroda-znak-dobra-dla-joli-sowinskiej-gogacz-za-przywracanie-pamieci-o-niemieckim-obozie-koncentracyjnym-dla-polskich-dzieci-gratulujemy 2014 (dostęp 30.12.2014).
 • Karolina Tatarzyńska, Obowiązkowa lekcja historii – film o obozie w Łodzi, „Gazeta Wyborcza”, Warszawa 2014.
 • M.Ż, "Mały Oświęcim". Obóz dla polskich dzieci w Łodzi, https://m.interia.pl/nowa-historia/news,nId,1566897 (dostęp 1.12.2014)
 • 2015
 • Uwolnić pamięć // Pomóż Bartkowi dokończyć film, centrumdialogu.com, online: https://www.centrumdialogu.com/wydarzenia-centrum-dialogu/1356-uwolnic-pamiec-pomoz-bartkowi-dokonczyc-film (dostęp 7.01.2015).
 • Agnieszka Urazińska, Igor Rakowski-Kłos, Obóz Niepamięci, Historyczne śledztwo „Gazety Wyborczej”, odcinek 1., „Gazeta Wyborcza Łódź”, Łódź 22.01.2015.
 • Agnieszka Urazińska, Igor Rakowski-Kłos, Łódzki Obóz Niepamięci, Historyczne śledztwo „Gazety Wyborczej”, odcinek 2., „Gazeta Wyborcza Łódź”, Łódź 23.01.2015.
 • Agnieszka Urazińska, Igor Rakowski-Kłos, Łódzki Obóz Niepamięci, Historyczne śledztwo „Gazety Wyborczej”, odcinek 3., „Gazeta Wyborcza Łódź”, Łódź 24.01.2015.
 • Agnieszka Urazińska, Igor Rakowski-Kłos, Łódzki Obóz Niepamięci, Historyczne śledztwo „Gazety Wyborczej”, odcinek 4., „Gazeta Wyborcza Łódź”, Łódź 26.01.2015.
 • Agnieszka Urazińska, Igor Rakowski-Kłos, Łódzki Obóz Niepamięci, Historyczne śledztwo „Gazety Wyborczej”, odcinek 5., „Gazeta Wyborcza Łódź”, Łódź 26.01.2015.
 • Agnieszka Urazińska, Igor Rakowski-Kłos, Łódzki Obóz Niepamięci, Historyczne śledztwo „Gazety Wyborczej”, odcinek 6., „Gazeta Wyborcza Łódź”, Łódź 28.01.2015.
 • Agnieszka Urazińska, Igor Rakowski-Kłos, Łódzki Obóz Niepamięci, Historyczne śledztwo „Gazety Wyborczej”, odcinek 7., „Gazeta Wyborcza Łódź”, Łódź 29.01.2015.
 • „Tę historię musi poznać cały świat” - abp Jędraszewski o niemieckim obozie koncentracyjnym dla polskich dzieci, wPolityce.pl, online: https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/241510-te-historie-musi-poznac-caly-swiat-abp-jedraszewski-o-niemieckim-obozie-koncentracyjnym-dla-polskich-dzieci 2015 (dostęp 20.04.2015).
 • Anna Jurek, Miasto Łódź, „Łódzka Gazeta Społeczna”, nr 6/18, Łódź listopad 2015.
 • Bartosz Florek, Marsz Pamięci dzieci z obozu „na Przemysłowej”, narodowalodz.pl, online: http://www.narodowalodz.pl/marsz-pamieci-dzieci-z-obozu-na-przemyslowej/ (dostęp 4.11.2015).
 • Agnieszka Urazińska, Pamiętajmy o dzieciach z obozu przy Przemysłowej, „Gazeta Lokalna – Łódź”, Łódź 6.11.2015.
 • Magdalena Hauke, Pamięci małych więźniarek, „Niedziela. Tygodnik Katolicki”, nr 45, Częstochowa 8.11.2015.
 • Jolanta Sowińska-Gogacz, 11 grudnia – 73. rocznica uruchomienia przez Niemców obozu koncentracyjnego dla dzieci. Z tego też zrobią „polski obóz”?, wPolityce.pl, online: https://wpolityce.pl/historia/274725-11-grudnia-73-rocznica-uruchomienia-przez-niemcow-obozu-koncentracyjnego-dla-dzieci-z-tego-tez-zrobia-polski-oboz 2015 (dostęp 11.12.2015).
 • Marcin Bałczewski, Wyspa Chudych w Teatrze Pinokio, plasterlodzki.pl, online: https://plasterlodzki.pl/teatr/zapowiedzi-teatralne/czytanie-performatywne-teatr-pinokio/ (dostęp 18.12.2015).

   ·  Izabella Adamczewska, „Wyspa Chudych”. Spektakl o obozie koncentracyjnym dla dzieci, lodz.wyborcza.pl, online:                                               https://lodz.wyborcza.pl/lodz/1,35136,19376538,wyspa-chudych-spektakl-o-obozie-koncentracyjnym-dla-dzieci.html (dostęp 20.12.2015).

   ·   Karolina Maciejaszek, Wyspa Chudych, „Dialog”, 6/2017 (727), czerwiec 2017, s. 18–34.

   ·   Justyna Kowalska-Leder, Drabina krzywdy, zazdrości i zapomnienia, „Dialog”, 6/2017 (727), czerwiec 2017, s. 5–17, online:                                  http://encyklopediateatru.pl/czasopisma/numer/323/dialog-2017-r-62-nr-6 (dostęp 4.12.2020).

   ·   Czemu sobie to robię? Rozmowa z Karoliną Maciejaszek, rozm. Justyna Jaworska, „Dialog”, 6/2017 (727), czerwiec 2017, s. 35–39, online:          http://encyklopediateatru.pl/czasopisma/numer/323/dialog-2017-r-62-nr-6 (dostęp 4.12.2020).

   ·   Ryzykowne zabawy, „Dziennik Trybuna”, trybuna.info, online: https://trybuna.info/opinie/ryzykowne-zabawy/ (dostęp 24.07.2017).

   · Dzieci obcych bogów, dotknijteatru.pl, online: http://dotknijteatru.pl/wydarzenia/dzieci-obcych-bogow/ (dostęp 11.12.2020).

 

 

Polen-Jugendverwahrlager der Sicherheitspolizei in Litzmannstadt
Niemiecki obóz dla polskich dzieci 

projekt Nie-podręcznika autorstwa uczniów SP 81 w Łodzi

„Eee… tam, takiego obozu nie było – wspomnienia Genowefy Kowalczuk, byłej więźniarki obozu przy ulicy Przemysłowej w Łodzi”

B I B L I O G R A F I A

Powrót

BIBLIOGRAFIA

pierwsza kompleksowa bibliografia dot. obozu przy Przemysłowej w Łodzi