Rekonstrukcja 1944

Rekonstrukcja 1943

Rekonstrukcja 1942

Rekonstrukcja 1941

W zakładce “Rekonstrukcja historii obozu” zamieściliśmy oryginalne niemieckie pisma z czasów II wojny światowej.

Mając na uwadze niski poziom badań w odniesieniu do historii obozu przy Przemysłowej, brak źródeł zweryfikowanej wiedzy o obozie oraz wciąż powtarzające się opisy korzystające z wtórnych źródeł, uznaliśmy za istotne udostępnienie w jednym miejscu dokumentów, które pomogą w rekonstrukcji historii obozu przy Przemysłowej w Łodzi.

Użycie słowa “rekonstrukcja” jest w przypadku obozu przy Przemysłowej w pełni przemyślane. Zgodnie ze swoją definicją («odtworzenie czegoś na podstawie zachowanych fragmentów, szczątków, przekazów itp.» - https://sjp.pwn.pl/slowniki/rekonstrukcja.html (dostęp 12.12. 2021) doskonale odzwierciedla proces, któremu już dawno powinny zostać poddane przez historyków wszystkie zachowane pozostałości po obozie.

Udostępniane przez nas dokumenty umiejscawiają obóz z Łodzi na tle historii innych obozów dla młodzieży – Moringen i Uckermark. Ilustrują też czas poprzedzający datę 1 grudnia 1942 roku, uznaną za początek oficjalnego funkcjonowania obozu przy Przemysłowej. Ich lektura pomaga lepiej zrozumieć intencje, pomysły i decyzje niemieckiego okupanta wobec polskich dzieci i młodzieży.

Prezentowane przez nas dokumenty pochodzą z zasobów IPN, z dokumentów procesu przeciwko jednej z głównych nadzorczyń obozowych. O ich treści informują oryginalne opisy, stanowiące integralną cześć zbiorów, oraz krótkie tłumaczenia na jezyk polski, opracowane przez nas na podstawie tłumaczeń przysięgłych przygotowanych na potrzeby procesu, także będących częścią zbiorów.

Zakładka “Rekonstrukcja historii obozu” będzie sukcesywnie uzupełniana o kolejne dokumenty i opisy.

Urszula Sochacka – kierownik projektu

REKONSTRUKCJA HISTORII OBOZU

17 stycznia 2022

REKONSTRUKCJA HISTORII OBOZU

Domyślna treść artykułu.


W każdym nowo utworzonym artykule pokaże się wpisany tutaj tekst. Wpisz więc tutaj domyślną treść nowego artykułu lub instrukcję dodawania nowego artykułu dla swojego klienta.

Polen-Jugendverwahrlager der Sicherheitspolizei in Litzmannstadt

Niemiecki obóz dla polskich dzieci