RAPORT SANITARNY 31.01.1944

Raport z 31.01.1944, składany przez władze obozu do Urzędu Policji Kryminalnej Rzeszy w Berlinie.

Raport za styczeń 1944 jest miesięcznym sprawozdaniem o służbie sanitarnej.

Podaje przeciętny stan obozu, śmiertelność, rodzaj oraz liczbę chorób, liczbę udzielonych zabiegów ambulatoryjnych i leczenia stacjonarnego.

W pkt. 7 podaje liczbę podejrzanych o tyfus plamisty przekazanych do szpitala w getcie, w pkt. 8 liczbę przybyłych ze szpitala, a w 9 liczebność 2-stronnego ruchu pomiędzy obozem a gettem w grudniu 43 i styczniu 44 (wysłanych 273, wróciło 200). W pkt. 11e podaje powód dużej zachorowalności na tyfus - brak bielizny, brak urządzeń do odwszawiania (zostały uruchomione dopiero 25.01.1944).

REKONSTRUKCJA HISTORII OBOZU 1944  

31 stycznia 2022

REKONSTRUKCJA 1944

Domyślna treść artykułu.


W każdym nowo utworzonym artykule pokaże się wpisany tutaj tekst. Wpisz więc tutaj domyślną treść nowego artykułu lub instrukcję dodawania nowego artykułu dla swojego klienta.

Polen-Jugendverwahrlager der Sicherheitspolizei in Litzmannstadt

Niemiecki obóz dla polskich dzieci