Polen-Jugendverwahrlager der Sicherheitspolizei in Litzmannstadt
Niemiecki obóz dla polskich dzieci 

Domyślna treść artykułu.


W każdym nowo utworzonym artykule pokaże się wpisany tutaj tekst. Wpisz więc tutaj domyślną treść nowego artykułu lub instrukcję dodawania nowego artykułu dla swojego klienta.

REKONSTRUKCJA 1944

31 stycznia 2022

REKONSTRUKCJA HISTORII OBOZU 1944  

                                                                  RAPORT SANITARNY 31.01.1944

Raport z 31.01.1944, składany przez władze obozu do Urzędu Policji Kryminalnej Rzeszy w Berlinie.

Raport za styczeń 1944 jest miesięcznym sprawozdaniem o służbie sanitarnej.

Podaje przeciętny stan obozu, śmiertelność, rodzaj oraz liczbę chorób, liczbę udzielonych zabiegów ambulatoryjnych i leczenia stacjonarnego.

W pkt. 7 podaje liczbę podejrzanych o tyfus plamisty przekazanych do szpitala w getcie, w pkt. 8 liczbę przybyłych ze szpitala, a w 9 liczebność 2-stronnego ruchu pomiędzy obozem a gettem w grudniu 43 i styczniu 44 (wysłanych 273, wróciło 200). W pkt. 11e podaje powód dużej zachorowalności na tyfus - brak bielizny, brak urządzeń do odwszawiania (zostały uruchomione dopiero 25.01.1944).