Powrót

Paulina Skiera

Julia Zając

Aleksandra Słupecka

Aleksandra Drążczyk

STUDENTKI UŁ PISZĄ O OBOZIE

 

W ramach zajęć "Biografia i światy społeczne" oraz "Społeczne konstrukcje pamięci"z dr hab. Kają Kaźmierską, prof. UŁ oraz dr Katarzyną Waniek, studenci III roku socjologii zapoznali się z tekstami kultury, które związane są z obozem przy Przemysłowej (film animowany, film dokumentalny, biografia, opowiadania dla dzieci), wzięli też udział w dyskusji online zorganizowanej w ramach projektu "Obóz przy (?) ulicy Przemysłowej w Łodzi", do której zaproszeni zostali badacze (historycy, socjologowie, pedagodzy), przedstawiciele instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych włączający się w pracę nad upamiętnianiem obozu.

Na zajęciach przeprowadzono dyskusję na temat odbytej debaty. Studenci otrzymali następujące zadanie do zaliczenia przedmiotu:

Na podstawie poznanych na zajęciach tekstów kultury nt. obozu oraz po wysłuchaniu debaty proszę napisać esej jedno lub dwuautorski na temat form upamiętniania obozu. W eseju może znaleźć się ogólne odniesienie do wszystkich poznanych form upamiętniania lub też analiza jednego z wybranych. Nie chodzi tylko o opis, ale również o wyrażenie własnego poglądu na temat danego sposobu upamiętniania, jego konsekwencji dla pamięci zbiorowej, jego uniwersalności przekazu itp. Długość eseju 4- 6 stron znormalizowanego maszynopisu (1800 znaków ze spacjami na stronie – czcionka 12, odstęp 1,5).

Eseje, jako jeden z efektów pracy projektowej, zostaną zaprezentowane na stronie internetowej projektu... brzmiał komunikat z ub. roku.

DZIŚ PREZENTUJEMY NA NASZEJ STRONIE 4 ESEJE (4.03.2021)

 

04 marca 2021

STUDENTKI UŁ PISZĄ

Domyślna treść artykułu.


W każdym nowo utworzonym artykule pokaże się wpisany tutaj tekst. Wpisz więc tutaj domyślną treść nowego artykułu lub instrukcję dodawania nowego artykułu dla swojego klienta.

Polen-Jugendverwahrlager der Sicherheitspolizei in Litzmannstadt

Niemiecki obóz dla polskich dzieci