Polen-Jugendverwahrlager der Sicherheitspolizei in Litzmannstadt
Niemiecki obóz dla polskich dzieci 

Domyślna treść artykułu.


W każdym nowo utworzonym artykule pokaże się wpisany tutaj tekst. Wpisz więc tutaj domyślną treść nowego artykułu lub instrukcję dodawania nowego artykułu dla swojego klienta.

STUDENTKI UŁ PISZĄ

04 marca 2021

STUDENTKI UŁ PISZĄ O OBOZIE

 

W ramach zajęć "Biografia i światy społeczne" oraz "Społeczne konstrukcje pamięci"z dr hab. Kają Kaźmierską, prof. UŁ oraz dr Katarzyną Waniek, studenci III roku socjologii zapoznali się z tekstami kultury, które związane są z obozem przy Przemysłowej (film animowany, film dokumentalny, biografia, opowiadania dla dzieci), wzięli też udział w dyskusji online zorganizowanej w ramach projektu "Obóz przy (?) ulicy Przemysłowej w Łodzi", do której zaproszeni zostali badacze (historycy, socjologowie, pedagodzy), przedstawiciele instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych włączający się w pracę nad upamiętnianiem obozu.

Na zajęciach przeprowadzono dyskusję na temat odbytej debaty. Studenci otrzymali następujące zadanie do zaliczenia przedmiotu:

Na podstawie poznanych na zajęciach tekstów kultury nt. obozu oraz po wysłuchaniu debaty proszę napisać esej jedno lub dwuautorski na temat form upamiętniania obozu. W eseju może znaleźć się ogólne odniesienie do wszystkich poznanych form upamiętniania lub też analiza jednego z wybranych. Nie chodzi tylko o opis, ale również o wyrażenie własnego poglądu na temat danego sposobu upamiętniania, jego konsekwencji dla pamięci zbiorowej, jego uniwersalności przekazu itp. Długość eseju 4- 6 stron znormalizowanego maszynopisu (1800 znaków ze spacjami na stronie – czcionka 12, odstęp 1,5).

Eseje, jako jeden z efektów pracy projektowej, zostaną zaprezentowane na stronie internetowej projektu... brzmiał komunikat z ub. roku.

DZIŚ PREZENTUJEMY NA NASZEJ STRONIE 4 ESEJE (4.03.2021)

 

Aleksandra Drążczyk

Aleksandra Słupecka

Julia Zając

Paulina Skiera

Powrót