Polen-Jugendverwahrlager der Sicherheitspolizei in Litzmannstadt
Niemiecki obóz dla polskich dzieci 

Domyślna treść artykułu.


W każdym nowo utworzonym artykule pokaże się wpisany tutaj tekst. Wpisz więc tutaj domyślną treść nowego artykułu lub instrukcję dodawania nowego artykułu dla swojego klienta.

zakłócony PRZEKAZ PAMIĘCI

29 stycznia 2021

PIERWSZA DYSKUSJA TEORETYKÓW I PRAKTYKÓW NA TEMAT MIEJSCA OBOZU NA PRZEMYSŁOWEJ W OFICJALNEJ PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

 

Centrum Badań Biograficznych i Historii Mówionej Uniwersytetu Łódzkiego, Szkoła Podstawowa nr 81 w Łodzi i Stowarzyszenie U siebie-At home to organizatorzy dyskusji online „Obóz przy (?)...”, na temat miejsca historii obozu przy ulicy Przemysłowej w Łodzi w oficjalnej przestrzeni publicznej - na mapie pamięci miasta, w sferze badawczej, edukacyjnej i publicystycznej.

Dyskusja z udziałem: badaczy, autorów publikacji, edukatorów, przedstawicieli instytucji posiadających zbiory dot. obozu, zajmujących się upamiętnianiem i edukacją, społeczników, twórców, dotyczyła kwestii związanych z aktualnym stanem wiedzy/badań/edukacji/upamiętnienia w odniesieniu do dziecięcego obozu, i została podzielona na 3 części tematyczne: 1/ Wiedza i niewiedza, pamięć i niepamięć, 2/ Sposoby upamiętniania –  „zarządzanie” przestrzenią, pamięcią i wiedzą, 3/ „Wspólne Pamiętanie”.

Celem dyskusji było postawienie diagnozy, wymiana doświadczeń oraz wypracowanie strategii "Wspólnego Pamiętania", które może zapewnić skuteczny przekaz pamięci o obozie.

W dyskusji „Obóz przy…” - pierwszej dyskusji praktyków i teoretyków zajmujących się obozem przy Przemysłowej, będącej częścią projektu Obóz przy (?) ulicy Przemysłowej w Łodzi, wzięło udział ok. 46 osób, w tym 20 dyskutantów oraz jako słuchacze - m.in. studenci Uniwersytetu Łódzkiego i Jagiellońskiego oraz członkowie ogólnopolskiego Seminarium Badań Biograficznych.

Lista dyskutantów:

dr Imbke Behnken – naukowczyni z Uniwersytetu w Siegen, Senior Profesor Uniwersytetu J.W. Goethego we Frankfurcie nad Menem, badaczka wojennych biografiii dzieciństwa, współtworzyła Centrum Badań Biografii Dzieciństwa i Młodości w Siegen (SiZe), od 2009 roku partnerka projektowa Stowarzyszenia U siebie-At home w ramach projektów dot. promocji pamięci o obozie przy ulicy Przemysłowej w Łodzi.

dr hab. Tomasz Majewski - prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, kulturoznawca i filmoznawca, członek Komitetu Nauk o Kulturze PAN i zespołu "Kultury Współczesnej", prezes Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, promotor pracy doktorskiej Urszuli Sochackiej - Negocjowanie form pamięci. Analiza reprezentacji i praktyk upamiętniania obozu dziecięcego przy ulicy Przemysłowej w Łodzi.

Izabela Terela - kierownik oddziału Stacja Radegast w Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, pomysłodawca oraz koordynator projektu międzynarodowego Makieta Litzmannstadt Getto.

Sławomir Gawlik - historyk, pracownik Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, autor wystawy na temat wojennego dzieciństwa, także w obozie na Przemysłowej.

Anna Bańkowska - nauczycielka klas 1-3 w Szkole Podstawowej nr 81w Łodzi, autorka scenariusza lekcji o obozie dla klas 1-3.

dr Joanna Podolska - Dyrektor Centrum Dialogu im. M. Edelmana, autorka publikacji na temat getta w Łodzi.

Artur Ossowski - Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej łódzkiego Oddziału IPN, specjalizuje się w tematyce germanizacji polskich dzieci, autor publikacji na temat obozu przy Przemysłowej, scenariuszy lekcji, internetowej makiety obozu.

dr Tomasz Toborek - historyk, na marginesie swoich głównych zainteresowań badawczych (AK), zajmuje się także obozem na Przemysłowej, pracownik łódzkiego Oddziału IPN.

dr Adam Sitarek - pracownik Uniwersytetu Łódzkiego i Centrum Dialogu im. M. Edelmana, prowadził prelekcje na temat obozu przy Przemysłowej.

Bartosz Rosiak - absolwent Szkoły Podstawowej nr 81w Łodzi, autor filmu o obozie przy Przemysłowej.

Magdalena Hauke  - inicjatorka powstania Izb Pamięci w Dzierżąznej i Białej koło Łodzi, autorka publikacji na temat obozu przy Przemysłowej i jego filii w Dzierżąznej, wieloletnia nauczycielka.

dr Andrzej Czyżewski - pracownik Uniwersytetu Łódzkiego, specjalizuje się w tematyce polityki historycznej PRL, autor publikacji na temat obozu przy Przemysłowej.

ks. Paweł Lisowski (Parafia Zesłania Ducha Św. w Łodzi) - przedstawiciel Archidiecezji Łódzkiej, organizatora corocznych listopadowych Marszy Pamięci, inicjatora umieszczenia w łódzkiej katedrze tablicy z informacją dot. ofiar obozu.

Jolanta Sowińska-Gogacz - posiadaczka zbioru relacji byłych więźniów obozu, autorka licznych artykułów prasowych na temat obozu i współautorka publikacji "Mały Oświęcim".

Agnieszka Kwiatkowska - pracownik Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąznej, organizatora zjazdów byłych więźniarek filii obozu w Dzierżąznej.

Barbara Dudek - przewodniczka miejska na terenie Polski, głównie grup niemieckojęzycznych, podczas dyskusji - tłumaczka dr Imbke Behnken.

Moderatorki:

dr hab. Kaja Kaźmierska - prof. Uniwersytetu Łódzkiego, Dyrektor Instytutu Socjologii UŁ, Kierownik Katedry Socjologii Kultury, Kierownik Centrum Badań Biograficznych i Historii Mówionej Uniwersytetu Łódzkiego. 

dr Katarzyna Waniek - pracownik Katedry Socjologii Kultury Uniwersytetu Łódzkiego.

Bożena Będzińska-Wosik - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 81 im. Bohaterskich Dzieci Łodzi w Łodzi - od lat. 60 XX w. strażniczki pamięci o obozie, posiadającej Izbę Pamięci; współautorka uwspółcześnionych projektów edukacyjnych upowszechniających wiedzę na temat obozu, z udziałem/dla dzieci (projekty realizowane w nurcie inspirowania szkół do wdrażania oddolnych zmian na rzecz kultury uczenia się - dla edukacji przyszłości).

Maja El-Assadi - uczennica 7. klasy Szkoły Podstawowej nr 81 w Łodzi im. Bohaterskich Dzieci Łodzi, przewodniczka po Izbie Pamięci Szkoły Podstawowej nr 81 w Łodzi.

Urszula Sochacka - autorka i kierownik projektu "Obóz przy (?) ulicy Przemysłowej w Łodzi"; autorka książki, filmu, wystąpień konferencyjnych, projektów edukacyjnych i artystycznych oraz autorskich projektów stypendialnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego nt. historii obozu przy Przemysłowej; Prezes krakowskiego Stowarzyszenia U siebie-At home – głównego wykonawcy ww. projektów oraz właściciela archiwum społecznego dot. historii obozu.

Urszula Sochacka - kierownik projektu Obóz przy (?) ulicy Przemysłowej w Łodzi

 

 

 

Powrót

Powrót