Powrót

2015 Łódź -Krystyna Spigiel (w obozie Pacut)

 Łódź - Genowefa Kowalczuk, Imbke Behnken, Barbara Dudek

- dokumentacja polsko-niemieckiej współpracy Stowarzyszenia z Dr. Imbke Behnken

- dokumentacja inicjatyw upamiętniających realizowanych przez inne podmioty, niż Stowarzyszenie (materiały pisane, zdjęcia, filmy)

- publikacje na temat obozu (w tym wspomnienia byłych więźniów obozu)

- dokumentacja dot. historii obozu przygotowywana na etapie przygotowywania kolejnych projektów (kserokopie i skany/zdjęcia wybranych materiałów źródłowych, opracowania publikacji na temat obozu, dane na temat poziomu archiwizacji w odniesieniu do historii obozu - w Polsce i Niemczech, opis rezultatów kwerend przeprowadzonych w polskich i niemieckich archiwach)

- kilkadziesiąt wniosków do konkursów grantowych (wraz z opisami zgłaszanych projektów upowszechniających wiedzę na temat historii obozu i promujących pamięć o jego dziecięcych ofiarach)

- dokumentacja ponad 80 pokazów filmu w Polsce, Niemczech, Izraelu i Rosji (materiały pisane, zdjęcia, filmy)

- film dokumentalny o obozie i międzypokoleniowym przekazie traumy "Nie wolno się brzydko bawić" (2012), którego Stowarzyszenie jest producentem

- dokumentacja projektów edukacyjnych i artystycznych zrealizowanych w ścisłej współpracy ze Szkoła Podstawową nr 81 w Łodzi (materiały pisane, zdjęcia, filmy) w latach 2012-2020

- wywiady z rodzinami, w tym z dziećmi byłych więźniarek i więźniów (3)

- wywiady z byłymi więźniarkami i więźniami obozu przy ulicy Przemysłowej w Łodzi (25)

Stowarzyszenie U siebie-At home

W zasobach archiwum społecznego Stowarzyszenia, konstruowanego od 2009 roku do chwili obecnej, znajdują się:

 

30 stycznia 2021

Stowarzyszenie U siebie-At home

Domyślna treść artykułu.


W każdym nowo utworzonym artykule pokaże się wpisany tutaj tekst. Wpisz więc tutaj domyślną treść nowego artykułu lub instrukcję dodawania nowego artykułu dla swojego klienta.

Polen-Jugendverwahrlager der Sicherheitspolizei in Litzmannstadt

Niemiecki obóz dla polskich dzieci