Fraza „dzieci polskich ‘bandytów’” lub „dzieci polskich ‘terrorystów’” ma swoje źródło w niemieckiej nomenklaturze z czasów II wojny światowej. Mianem „terrorystów/bandytów” nazistowscy Niemcy określali polskich patriotów.

Do obozu przy ulicy Przemysłowej w Łodzi dzieci trafiały z różnych przyczyn, także politycznych, gdy za takowe uznamy ich własny udział w ruchu oporu lub ponoszenie przez nie konsekwencji patriotycznej działalności ich rodzin.

Próby klasyfikacji przyczyn, z jakich dzieci trafiały do obozu na Przemysłowej, a w tym określenia, na ile stanowiły jedynie przykrywkę dla prawdziwych intencji okupanta, można odnaleźć w zasadzie we wszystkich opracowaniach dotyczących Przemysłowej. Krytyka źródeł z lat 1946-2023 w odniesieniu do zagadnienia politycznych więźniów Przemysłowej jest punktem wyjścia dla projektu „Dzieci polskich ‘bandytów’ [...]”.

Wszelkie liczby dotyczące obozu na Przemysłowej mają charakter szacunkowy. Także i te dotyczące struktury społeczności obozowej. Powodem takiego stanu jest brak zachowanej dokumentacji z czasów II wojny światowej, ale i brak badań.

W ramach projektu „Dzieci polskich ‘bandytów’ […]” zespół projektowy podda badaniom dostępne archiwalia związane z Przemysłową. Wyniki pogłębionych kwerend archiwalnych zostaną opracowane i upowszechnione w formie naukowego opracowania, a to zostanie udostępnione w trzech wersjach językowych (polski, niemiecki, angielski) na stronie www.obozprzyprzemyslowej.pl – pierwszej stronie internetowej w całości poświęconej historii obozu przy Przemysłowej.

Celem projektu jest powiększenie zasobu zweryfikowanych danych dotyczących obozu i umocnienie obecności Przemysłowej w dyskursie naukowym, w którym nadal funkcjonuje w bardzo ograniczonym zakresie.

 

Polen-Jugendverwahrlager der Sicherheitspolizei in Litzmannstadt

Niemiecki obóz dla polskich dzieci