Powrót

26 stycznia 2021

 

PIERWSZA STRONA INTERNETOWA DEDYKOWANA PROMOCJI PAMIĘCI O OBOZIE NA PRZEMYSŁOWEJ

 

Witamy na pierwszej stronie internetowej w całości dedykowanej promocji pamięci o ofiarach dawnego niemieckiego nazistowskiego obozu dla dzieci i młodzieży przy ulicy Przemysłowej w Łodzi.

 

Pomimo komplikacji i przeszkód wynikających z pandemii, zamrażania/odmrażania środków finansowych, ograniczonego dostępu do archiwów i utrudnionej komunikacji międzyludzkiej - projekt naukowo-edukacyjno-popularyzatorski Obóz przy (?) ulicy Przemysłowej w Łodzi zakończył się sukcesem.

 

Ponad 30-osobowy zespół, składający się z naukowców, pracowników muzeów i archiwów, historyków, wykładowców i studentów Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego, nauczycieli, edukatorów pozaszkolnych i przedstawicieli organizacji pozarządowych, przygotował:

- trzy bazy danych dot. obozu, w których można znaleźć: * wykaz zasobów dot. obozu rozproszonych na terenie Polski, wraz z uwagami dot. poziomu ich dostępności, * zestawienie najważniejszych faktów dot. obozu oraz - * kompleksową bibliografię, zawierającą różne rodzaje publikacji (książkowe, czasopisma, niepublikowane prace naukowe, wydania okolicznościowe, publikacje internetowe), łącznie z filmowymi i teatralnymi reprezentacjami obozu (wybrane pozycje bibliograficzne zostały opatrzone krytycznymi komentarzami naukowymi)

- sześć scenariuszy lekcji/warsztatów edukacyjnych upowszechniających wiedzę o historii obozu

- internetową wystawę prezentującą ekspozycję na temat obozu z Izby Pamięci ze Szkoły Podstawowej nr 81 im. Bohaterskich Dzieci Łodzi w Łodzi - jednego z dwóch miejsc w Polsce, gdzie na stałe są prezentowane zdjęcia i dokumenty na temat wciąż mało znanego obozu

- stronę internetową https://www.obozprzyprzemyslowej.pl

 

Jednym z celów projektu była także realizacja kolejnego etapu tzw. "Wspólnego Pamiętania" - idei promowanej od lat przez krakowskie Stowarzyszenie U siebie-At home - głównego wykonawcę projektu Obóz przy (?) ulicy Przemysłowej w Łodzi oraz jego wieloletniego partnera projektowego - Szkołę Podstawową nr 81 w Łodzi (od 60. lat XX w. strażniczkę pamięci o obozie). Stowarzyszenie i SP 81 do udziału w realizowanych przez siebie projektach zapraszały inne instytucje/organizacje, głownie z Łodzi. "Wspólne Pamiętanie" miało zapewnić skuteczny przekaz pamięci o obozie, którego teraz brak. Jego celem miały być działania skoordynowane, uzupełniające się. Miało być alternatywą dla licznych akcji, powielających się, często okolicznościowych, nie zapewniających historii obozu właściwego miejsca na mapie pamięci miasta i stałej obecności w szerszej przestrzeni publicznej. Działaniami mającymi na celu konsolidację lokalnej łódzkiej społeczności wokół idei "Wspólnego Pamiętania" były:

- stworzenie zespołu badawczego składającego się z przedstawicieli różnych instytucji na co dzień nie współpracujących ze sobą

- przeprowadzenie pierwszej dyskusji teoretyków i praktyków, którzy na temat obozu publikowali, inicjowali obchody, próbowali tworzyć materiały edukacyjne.

W debacie online 11 grudnia 2020 wzięło udział ok. 20 dyskutantów z całej Polski i z Niemiec, a obrady śledziło ok. 46 obserwatorów.

 

Zróżnicowane formy upowszechniania wiedzy (bazy danych, scenariusze lekcji, wystawa, dyskusja, strona www) są skierowane do różnych odbiorców, o zróżnicowanych potrzebach w zakresie poznania/uzupełnienia wiedzy o obozie. Mogą być pomocne dla badaczy, edukatorów, miłośników historii, uczniów, przewodników miejskich. Ambicją zespołu projektowego było zebranie w jednym miejscu i szerokie udostępnienie wiedzy dot. historii obozu, która do tej pory nie zaistniała w dyskursie akademickim, jest przedmiotem zainteresowania nielicznych historyków i do tej pory nie została rzetelnie zbadana i starannie opisana.

 

Zespół projektowy starał się odpowiedzieć na znaki zapytania dotyczące podstawowych kwestii związanych z obozem, które symbolicznie reprezentuje znak zapytania uwidoczniony w tytule projektu Obóz przy (?) ulicy Przemysłowej w Łodzi. Do tej pory trwają (a właściwie dopiero zaczynają się) dyskusje/spory na temat liczby więźniów i ofiar śmiertelnych, nazwy obozu, a tym samym klasyfikacji obozu i kwalifikacji zbrodni, powodów zatrzymań, odpowiedzialności polskiej części załogi obozu, zmiennych losów powojennej nie-pamięci o obozie.

 

Realizacja projektu Obóz przy (?) ulicy Przemysłowej w Łodzi zakończyła się 31 grudnia 2020 roku, jednak strona https://www.obozprzyprzemyslowej.pl dopiero rozpoczyna swój żywot.

 

Mam nadzieję, że będzie się rozwijać, że sukcesywnie wydłuży się lista pozycji bibliograficznych dot. obozu, że strona zostanie poszerzona o kolejne zakładki, że publikowana na niej treści już wkrótce zostaną upowszechnione w języku angielskim i niemieckim, że https://www.obozprzyprzemyslowej.pl będzie pełnić funkcję nie istniejącej do tej pory instytucji dedykowanej promocji pamięci o obozie.

 

Serdecznie zapraszam do współtworzenia pierwszej WWW dedykowanej PJS!

Proszę przesyłać informacje na temat publikacji o obozie, związanych z nim wydarzeń upamiętniających, komentarze na temat publikowanych przez nas materiałów.

 

Urszula Sochacka - kierownik projektu Obóz przy (?) ulicy Przemysłowej w Łodzi

 

 

PJS to skrót od oryginalnej nazwy obozu Polen-Jugendverwahrlager der Sicherheitspolizei in Litzmannstadt - "Przechowawczy" (izolacyjny? prewencyjny?) obóz Policji Bezpieczeństwa w Łodzi dla polskich młodocianych - lub - "Przechowawczy" (izolacyjny? prewencyjny?) obóz dla polskich młodocianych Policji Bezpieczeństwa w Łodzi

 

 

 

 

 

Polen-Jugendverwahrlager der Sicherheitspolizei in Litzmannstadt

Niemiecki obóz dla polskich dzieci