LISTY WIĘŹNIAREK

Powrót

List Wiesi, strona z adresem, 20 VII 1944

List Wiesi Skibińskiej z Przemysłowej do cioci w Mosinie (mama Wiesi była w tym czasie w Oświęcimiu), 20 VII 1944

Komendant filii obozu w Dzierżąznej H. Fuge przy biurku w swojej siedzibie w Dzierżąznej (przedwojenny dworek adwokata Adama Słomińskiego)

List więźniarki Teresy Iwickiej do Polki opiekunki w Dzierżąznej w rok po powrocie do domu w Mosinie, 24 II 1946

Apel w Dzierżąznej na tzw. "górce"

Oryginalne eksponaty będące na stanie Izby Pamięci w Białej oraz w zbiorach prywatnych Magdaleny Hauke:

 

Izba Pamięci:

- 2 listy

- 9 kopert

- 2 pokwitowanie (przekazy pieniężne)

- 9 zdjęć

Zbiory prywatne:

- 26 listów

- 17 kopert

- 1 gryps

- 6 zdjęć

(Źródło - dokumentacja Magdaleny Hauke)

 Izba Pamięci Narodowej w Szkole Podstawowej im. J. Kasińskiego w Białej

Dzieje Izby Pamięci Narodowej poświęconej filii obozu w Dzierżąznej i kronika zjazdów byłych więźniarek i więźniów, organizowanych w gminie Zgierz

Polen-Jugendverwahrlager der Sicherheitspolizei in Litzmannstadt

Niemiecki obóz dla polskich dzieci