Powrót

GALERIA HISTORYCZNA W MOSINIE

materiały zgromadzone w zasobach Galerii Historycznej:

- Oryginały listów od dzieci do rodziny i do dzieci od rodziny – 50 sztuk

- Oryginalny regulamin obozowy – 2 sztuki

- Oryginalne zaświadczenie o zwolnieniu z obozu w Łodzi – 2 sztuki

- Oryginalna kartoteka obozowa – 1 sztuka

- Kopie kartotek obozowych – 7 sztuk

- Kopie zdjęć z kartotek – 14 sztuk

- Kopia zdjęcia dziewczynki z obozu – 1 sztuka

- Kopia prośby i odmowy zwolnienia dziecka z obozu – 1 sztuka

- Wspomnienia jednego z więźniów obozu łódzkiego spisane w 1974r.

(Źródło - Galeria Historyczna działająca w ramach Galerii Sztuki w Mosinie)

 

 

30 stycznia 2021

GALERIA HISTORYCZNA W MOSINIE

Domyślna treść artykułu.


W każdym nowo utworzonym artykule pokaże się wpisany tutaj tekst. Wpisz więc tutaj domyślną treść nowego artykułu lub instrukcję dodawania nowego artykułu dla swojego klienta.

Polen-Jugendverwahrlager der Sicherheitspolizei in Litzmannstadt

Niemiecki obóz dla polskich dzieci