Polen-Jugendverwahrlager der Sicherheitspolizei in Litzmannstadt
Niemiecki obóz dla polskich dzieci 

Domyślna treść artykułu.


W każdym nowo utworzonym artykule pokaże się wpisany tutaj tekst. Wpisz więc tutaj domyślną treść nowego artykułu lub instrukcję dodawania nowego artykułu dla swojego klienta.

Domyślny tytuł artykułu

20 listopada 2020

Galeria Historyczna w Mosinie - zbiory

GALERIA HISTORYCZNA W MOSINIE

materiały zgromadzone w zasobach Galerii Historycznej:

- Oryginały listów od dzieci do rodziny i do dzieci od rodziny – 50 sztuk

- Oryginalny regulamin obozowy – 2 sztuki

- Oryginalne zaświadczenie o zwolnieniu z obozu w Łodzi – 2 sztuki

- Oryginalna kartoteka obozowa – 1 sztuka

- Kopie kartotek obozowych – 7 sztuk

- Kopie zdjęć z kartotek – 14 sztuk

- Kopia zdjęcia dziewczynki z obozu – 1 sztuka

- Kopia prośby i odmowy zwolnienia dziecka z obozu – 1 sztuka

- Wspomnienia jednego z więźniów obozu łódzkiego spisane w 1974r.

(Źródło - Galeria Historyczna działająca w ramach Galerii Sztuki w Mosinie)

 

Powrót